Μέση Εκπαίδευση


Γυμνάσιο
Λύσεις των Δραστηριοτήτων του Γυμνασίου
•• Γ Τάξη – Τεύχος 1/ Κεφάλαιο 1-Αξιοσημείωτες ταυτότητες
•• Φυλλάδιο Επανάληψης στις Αξιοσημείωτες ταυτότητες

Λύκειο
Γ Λυκείου (Κοινού Κορμού):
Λύσεις των σχολικών ασκήσεων/Τεύχος Α:
Δραστηριότητες σελ. 14
Δραστηριότητες σελ. 20
Δραστηριότητες σελ. 36
Δραστηριότητες σελ. 44

Β Λυκείου (κατεύθυνσης)
>Προτεινόμενες λύσεις εξέτασης Α τετραμήνου της 24/01/2022 (Κατεύθυνση)

> Λύσεις του σχολικού (έκδοση 2021)
>> Κεφάλαιο 1: Μαθηματική Λογική
>>> Δραστηριότητες

>> Κεφάλαιο 2: Τριγωνομετρία
>>> Δραστηριότητες 2.2.1
>>> Δραστηριότητες 2.2.2
>>> Δραστηριότητες 2.2.3

>> Κεφάλαιο3: Συναρτήσεις
>>> Δραστηριότητες 3.1
>>> Δραστηριότητες 3.2
>>> Δραστηριότητες 3.3
>>> Δραστηριότητες 3.6
>>> Δραστηριότητες 3.7
>>> Δραστηριότητες 3.8
>>> Δραστηριότητες 3.9
>>> Δραστηριότητες 3.10
>>> Δραστηριότητες 3.11
>>> Δραστηριότητες 3.12

>> Κεφάλαιο4: Τριγωνομετρία ΙΙ
>>> Δραστηριότητες 4.1
>>> Δραστηριότητες 4.2

>> Κεφάλαιο 5: Όριο & συνέχεια συνάρτησης
>>> Δραστηριότητες 5.2
>>> Δραστηριότητες 5.3
>>> Δραστηριότητες 5.4
>>> Δραστηριότητες 5.5
>>> Δραστηριότητες 5.6
>>> Δραστηριότητες 5.7
>>> Δραστηριότητες 5.8
>>> Δραστηριότητες 5.9
>>> Δραστηριότητες ενότητας
>>> Δραστηριότητες εμπλουτισμού

>> Κεφάλαιο 6: Ακολουθίες
>>> Δραστηριότητες 6.2
>>> Δραστηριότητες 6.3
>>> Δραστηριότητες 6.4
>>> Δραστηριότητες 6.5.1 (αριθμητική πρόοδος)
>>> Δραστηριότητες 6.5.2 (γεωμετρική πρόοδος)
>>> Δραστηριότητες ενότητας

>> Κεφάλαιο 10: ΠαράγωγοςΔραστηριότητες

Λύσεις ενός (τελικού) διαγωνίσματος [Download]
Ένθετο (Θεώρημα Μέγιστης/Ελάχιστης Τιμής)

%d bloggers like this: