Μέση Εκπαίδευση


Γυμνάσιο
Λύσεις των Δραστηριοτήτων του Γυμνασίου
•• Γ Τάξη – Τεύχος 1/ Κεφάλαιο 1-Αξιοσημείωτες ταυτότητες
•• Φυλλάδιο Επανάληψης στις Αξιοσημείωτες ταυτότητες

Λύκειο
Γ Λυκείου (Κοινού Κορμού):
Λύσεις των σχολικών ασκήσεων/Τεύχος Α:
Δραστηριότητες σελ. 14
Δραστηριότητες σελ. 20
Δραστηριότητες σελ. 36
Δραστηριότητες σελ. 44

• Β Λυκείου (κατεύθυνσης)
• • Προτεινόμενες λύσεις εξέτασης Α τετραμήνου της 24/01/2022 (Κατεύθυνση)
• • Λύσεις του σχολικού (έκδοση 2021)
-Κεφάλαιο 1: Μαθηματική Λογική
Δραστηριότητες σελ. 15 (Εισαγωγή – Έννοια της Απόδειξης)
Δραστηριότητες σελ. 18 (Μέθοδος της εις άτοπον απαγωγής)
-Κεφάλαιο 5: Όριο & συνέχεια συνάρτησης (2021)
Δραστηριότητες 5.5 (Η έννοια του μη-πεπερασμένου ορίου)
-Κεφάλαιο 6: Ακολουθίες (2021)
Δραστηριότητες 6.5.2 (Γεωμετρική πρόοδος)
– Κεφάλαιο 10: Παράγωγος (έκδοση 2017)
Δραστηριότητες σελ. 16-17 (Η παράγωγος ως ρυθμός μεταβολής)
Δραστηριότητες σελ. 19 (Η παράγωγος ως Συνάρτηση)
Δραστηριότητες σελ. 28 (Παράγωγος βασικών συναρτήσεων)
Δραστηριότητες σελ. 34 (Παράγωγος Τριγωνομετρικών Συναρτήσεων)
Δραστηριότητες σελ. 41-42 (Παράγωγος Σύνθετης Συνάρτησης)
Δραστηριότητες σελ. 47 (Γεωμετρική Ερμηνεία της Παραγώγου)
Δραστηριότητες σελ. 56 (Πεπλεγμένη Συνάρτηση)
Δραστηριότητες σελ. 63-64 (Συνάρτηση που ορίζεται Παραμετρικά)
Δραστηριότητες σελ. 71-72 (Παράγωγος Αντίστροφης Συνάρτησης)
Δραστηριότητες σελ. 73-77 (Ενότητας)
Δραστηριότητες σελ. 78 (Εμπλουτισμού)
Γενικές ασκήσεις – Εφαρμογές
Λύσεις ενός (τελικού) διαγωνίσματος [Download]
➤ Κεφάλαιο 10 – Παράγωγος / Σχολικές Ασκήσεις [flipbook]
Ένθετο (Θεώρημα Μέγιστης/Ελάχιστης Τιμής)

%d bloggers like this: