Μέση Εκπαίδευση

Λύσεις των Δραστηριοτήτων του Γυμνασίου

Γ Τάξη – Τεύχος 1
Κεφάλαιο 1-Αξιοσημείωτες ταυτότητες
Φυλλάδιο Επανάληψης στις Αξιοσημείωτες ταυτότητες

Λύσεις για τις σχολικές ασκήσεις (Κατεύθυνση)
[Τεύχος Α] ➜ Μέρος Ι-Διαφορικός Λογισμός
Δραστηριότητες σελ. 16 (Απροσδιόριστες Μορφές – Ο κανόνας του De L’Hôpital)
Δραστηριότητες σελ. 22 (Θεώρημα Rolle)
Δραστηριότητες σελ. 28 (Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού)
Δραστηριότητες σελ. 36 (Μονοτονία Συνάρτησης)
Δραστηριότητες σελ. 43-44 (Ακρότατα Συνάρτησης (ορισμοί))
Δραστηριότητες σελ. 58-59 (Μονοτονία-Ακρότατα Συνάρτησης)
Δραστηριότητες σελ. 72 (Κυρτότητα Συνάρτησης)
Δραστηριότητες σελ. 83-84 (Ασύμπτωτες Συνάρτησης)
Δραστηριότητες σελ. 97 (Μελέτη-Γραφική παράσταση συνάρτησης)
Δραστηριότητες σελ. 105-106 (Προβλήματα Μεγίστου/Ελαχίστου)
Δραστηριότητες σελ. 107-108 (Ενότητας)
Δραστηριότητες σελ. 109 (Εμπλουτισμού)

[Τεύχος Β] -Σειρές και ολοκληρώματα
Δραστηριότητες

Λύσεις για τη Γ Λυκείου (Κοινού Κορμού):
Τεύχος Α:
Δραστηριότητες σελ. 14
Δραστηριότητες σελ. 20
Δραστηριότητες σελ. 36
Δραστηριότητες σελ. 44

➤ Λύσεις για τις σχολικές ασκήσεις
*Νέο* – Λύσεις του σχολικού (έκδοση 2021)
-Κεφάλαιο 1: Μαθηματική Λογική
Δραστηριότητες σελ. 15 (Εισαγωγή – Έννοια της Απόδειξης)
Δραστηριότητες σελ. 18 (Μέθοδος της εις άτοπον απαγωγής)

Κεφάλαιο 10: Παράγωγος (έκδοση 2017)
Δραστηριότητες σελ. 16-17 (Η παράγωγος ως ρυθμός μεταβολής)
Δραστηριότητες σελ. 19 (Η παράγωγος ως Συνάρτηση)
Δραστηριότητες σελ. 28 (Παράγωγος βασικών συναρτήσεων)
Δραστηριότητες σελ. 34 (Παράγωγος Τριγωνομετρικών Συναρτήσεων)
Δραστηριότητες σελ. 41-42 (Παράγωγος Σύνθετης Συνάρτησης)
Δραστηριότητες σελ. 47 (Γεωμετρική Ερμηνεία της Παραγώγου)
Δραστηριότητες σελ. 56 (Πεπλεγμένη Συνάρτηση)
Δραστηριότητες σελ. 63-64 (Συνάρτηση που ορίζεται Παραμετρικά)
Δραστηριότητες σελ. 71-72 (Παράγωγος Αντίστροφης Συνάρτησης)
Δραστηριότητες σελ. 73-77 (Ενότητας)
Δραστηριότητες σελ. 78 (Εμπλουτισμού)
Γενικές ασκήσεις – Εφαρμογές➤ Λύσεις ενός (τελικού) διαγωνίσματος [Download]
➤ Κεφάλαιο 10 – Παράγωγος / Σχολικές Ασκήσεις [flipbook]
Ένθετο (Θεώρημα Μέγιστης/Ελάχιστης Τιμής)

➤ Λύσεις Ασκήσεων κεφαλαίου 1 του σχολικού βιβλίου [pdf]

%d bloggers like this: