Μέση Εκπαίδευση

Λύσεις των Δραστηριοτήτων του Γυμνασίου

Γ Τάξη – Τεύχος 1
Κεφάλαιο 1-Αξιοσημείωτες ταυτότητες

Φυλλάδιο Επανάληψης στις Αξιοσημείωτες ταυτότητες

➤ Τεχνικές υπολογισμού Αόριστων ολοκληρωμάτων [1]

➤ Η μέθοδος των δίσκων και η μέθοδος των κυκλικών κελυφών [flipbook]

➤ Κυρτότητα [Download]

➤ Ορισμένο ολοκλήρωμα και συμμετρία συναρτήσεων [Download]

➤ Λύσεις ενός (τελικού) διαγωνίσματος [Download]

➤ Κεφάλαιο 10 – Παράγωγος / Σχολικές Ασκήσεις [flipbook]

Ένθετο (Θεώρημα Μέγιστης/Ελάχιστης Τιμής)

➤ Λύσεις Ασκήσεων κεφαλαίου 1 του σχολικού βιβλίου [pdf]

<span>%d</span> bloggers like this: