Παγκύπριες Εξετάσεις

[εξετάσεις εισαγωγής στα κρατικά Ανώτατα Ιδρύματα της Κύπρου και Ελλάδας (ΑΑΕΙ/ΑΤΕΙ)]

Καθώς πλησιάζει η βδομάδα πριν την έναρξή τους, οι Παγκύπριες εξετάσεις μονοπωλούν το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον και δημόσια σχολεία αλλά και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα διεκδικούν το Άγιο Δισκοπότηρο της επιτυχίας των μαθητών τους στις εξετάσεις αυτές.

Θα βρεί πλέον κανείς απόφοιτους Κυπριακών σχολείων σε πάρα πολλά πανεπιστήμια του κόσμου, ακόμα και στα καλύτερα.
Για να βοηθήσουμε λοιπόν όσο μπορούμε τα παιδιά αυτά έτσι ώστε να προχωρήσουν με εφόδια τις σπουδές τους, θα αναρτώνται εδω σημειώσεις, ασκήσεις, λύσεις εξεταστικών δοκιμίων και Θεωρία.

“Δεν έχουν όλα τα παιδιά το ίδιο ταλέντο ή τις ίδιες ικανότητες ή κίνητρα.
Θα πρέπει όμως να έχουν ίσο δικαίωμα να αναπτύξουν το ταλέντο,
τις ικανότητες και το κίνητρό τους”
Τηλεοπτική ομιλία του John F. Kennedy το 1963 στο Έθνος για τα Πολιτικά Δικαιώματα

Μαθηματικά κοινού κορμού
Στερεά εκ περιστροφής | Άσκηση 1

Λύσεις δειγματικών δοκιμίων, εξετάσεων τετραμήνων και παγκυπρίων εξετάσεων
• Ασκήσεις στην παραβολή – 16/05/2023
Ασκήσεις 28-30 (Ορισμένο ολοκλήρωμα) – 13/05/2023
Προτεινόμενες λύσεις εξέτασης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 17 Ιουν. 2022 (με σχόλια)
Παραλλαγές ασκήσεων Παγκύπριων εξετάσεων
• Δειγματικές ερωτήσεις στις κωνικές τομές / Ασκήσεις μέρους Α
• Εξέταση Β τετραμήνου Γ Λυκείου κατ. 2021-2022 (18/05/2022) | [Λύσεις]
• Εξέταση Α τετραμήνου Γ Λυκείου κατ. 2021-2022 (26/01/2022) | [Λύσεις]
• Δειγματικό Λυκείου Βεργίνας (Λάρνακα) – Β τετραμήνου 2021-2022 (Γ Λυκείου κατ.) | Εκφωνήσεις
• Επίσημο δειγματικό δοκίμιο Α τετραμήνου 2021-2022 (Γ Λυκείου κατ.) | Λύσεις Μέρος Α | Μέρος Β
> Εισαγωγικές εξετάσεις Μαθηματικά κατεύθυνσης 2020-2021 (Β’ σειρά) | [Λύσεις]
> Εισαγωγικές εξετάσεις Μαθηματικά κατεύθυνσης 2019-2020 (Β’ σειρά) | [Λύσεις]
> Εισαγωγικές Εξετάσεις [Μαθηματικά κατεύθυνσης] 2019-2020 12 Ιουνίου 2020 [Α Μέρος] [Β Μέρος]
> Δειγματικό Δοκίμιο ‘Λυκείου Βεργίνας Λάρνακα’ στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2019-2020 [Θέματα] [Λύσεις Μέρους Α] [Λύσεις Μέρους Β]
> Δειγματικό Δοκίμιο #1 στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2018-2019 [Θέματα+Λύσεις]
> Δειγματικό Δοκίμιο #2 στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2018-2019 [Θέματα+Λύσεις-Μέρος Α]
> Δειγματικό Δοκίμιο ‘Παγκυπρίου Γυμνασίου (Λευκωσίας)’ στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2018-2019 [Θέματα] [Λύσεις]
> Δειγματικό Δοκίμιο Οδηγού Σπουδών – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2017-2018 [Θέματα+Λύσεις]
> Εισαγωγικές Εξετάσεις [Μαθηματικά Κατεύθυνσης] Β Σειρά 2017-2018 [Λύσεις]
> Εισαγωγικές Εξετάσεις [Μαθηματικά Κατεύθυνσης] Α Σειρά 2017-2018 [Μέρος Β / Άσκηση 1]
> Διάφορες Ασκήσεις από Εισαγωγικές Εξετάσεις [Μαθηματικά Κατεύθυνσης]
> Δείγμα εξεταστικού Δοκιμίου στο Αόριστο Ολοκλήρωμα (του ΥΠΠΑΝ)

Τυπολόγια
-Αθροίσματα και σειρές

Λύσεις των ασκήσεων επανάληψης Γ Λυκείου κατεύθυνσης (Υπουργείου Παιδείας)
• Διαφορικός Λογισμός [Μέρος Ι-1-18] [Μέρος ΙΙ]
• Σειρές

Ενημέρωση
Αναθεωρημένη ύλη Παγκύπριων εξετάσεων 2021-2022 (06-05-2022)

Υλικό
•• Για υλικό των προηγούμενων τάξεων, μεταβείτε εδώ
• Ορισμένο ολοκλήρωμα & συμμετρία συναρτήσεων: Ασκήσεις
• Επανάληψη | Μέρος Ι-Διαφορικός Λογισμός (25/01/2022) | Μέρος ΙΙ Αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις (05/01/2022)

Διαφορικός Λογισμός
• Υπενθύμιση ορίου συνάρτησης
• Βασικά Θεωρήματα στο Διαφορικό Λογισμό
• 1ο διαγνωστικό τέστ (de L’Hôpital, Βασικά Θεωρήματα στο ΔΛ)
• Λύσεις ασκήσεων de L’ Hôpital από το παλιό βιβλίο
• Ακρότατες τιμές & Μονοτονία συνάρτησης
• Ασύμπτωτες

Ολοκληρωτικός Λογισμός
• Ολοκλήρωση ρητής συνάρτησης
• Τριγωνομετρικές αντικαταστάσεις στο ολοκλήρωμα
• Ολοκλήρωση δυνάμεων ημιτόνων, συνημιτόνων και των γινομένων αυτών
• Ολοκλήρωση δυνάμεων εφαπτομένων, τεμνουσών και των γινομένων αυτών
• Ολοκλήρωμα Riemann – Η έννοια της διαμέρισης
• Η μέθοδος των δίσκων και η μέθοδος των κυκλικών κελυφών

%d bloggers like this: