Παγκύπριες Εξετάσεις*

[*εξετάσεις εισαγωγής στα κρατικά Ανώτατα Ιδρύματα της Κύπρου και Ελλάδας (ΑΑΕΙ/ΑΤΕΙ)]

Καθώς πλησιάζει η βδομάδα πριν την έναρξή τους, οι Παγκύπριες εξετάσεις μονοπωλούν το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον και δημόσια σχολεία αλλά και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα διεκδικούν το Άγιο Δισκοπότηρο της επιτυχίας των μαθητών τους στις εξετάσεις αυτές.

Εδω θα αναρτώνται άρθρα, ασκήσεις και Θεωρία με μοναδικό σκοπό να ενισχύσουν τις γνώσεις όλων εκείνων των μαθητών εκεί έξω που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν διαίσθηση στα αντικείμενα που διδάσκονται στη Γ Λυκείου.

Mathematics

Υλικό
Λύσεις για τις σχολικές ασκήσεις (Κατεύθυνση)
[Τεύχος Α]
Μέρος Ι-Διαφορικός Λογισμός

Δραστηριότητες σελ. 16 (Απροσδιόριστες Μορφές – Ο κανόνας του De L’Hôpital)
Δραστηριότητες σελ. 22 (Θεώρημα Rolle)
Δραστηριότητες σελ. 28 (Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού)
Δραστηριότητες σελ. 36 (Μονοτονία Συνάρτησης)
Δραστηριότητες σελ. 43-44 (Ακρότατα Συνάρτησης (ορισμοί))
Δραστηριότητες σελ. 58-59 (Μονοτονία-Ακρότατα Συνάρτησης)
Δραστηριότητες σελ. 72 (Κυρτότητα Συνάρτησης)
Δραστηριότητες σελ. 83-84 (Ασύμπτωτες Συνάρτησης)
Δραστηριότητες σελ. 97 (Μελέτη-Γραφική παράσταση συνάρτησης)
Δραστηριότητες σελ. 105-106 (Προβλήματα Μεγίστου/Ελαχίστου)
Δραστηριότητες σελ. 107-108 (Ενότητας)
Δραστηριότητες σελ. 109 (Εμπλουτισμού)

Μέρος ΙΙ-Αντίστροφες Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις
Δραστηριότητες

Λύσεις για τη Γ Λυκείου (Κοινού Κορμού):
Τεύχος Α:
Δραστηριότητες σελ. 14
Δραστηριότητες σελ. 20
Δραστηριότητες σελ. 36
Δραστηριότητες σελ. 44

Φυλλάδιο Εργασίας Ι – Υπολογισμοί Ορίων (κανόνες του L’Hôpital)
Φυλλάδιο Εργασίας ΙI – Το Θεώρημα του Rolle
Φυλλάδιο Εργασίας ΙIΙ -Ακρότατες τιμές & Μονοτονία συνάρτησης
Θεωρία στο ΘΜΤ

Θέματα Εξετάσεων

Δειγματικά Δοκίμια

>Δειγματικό Δοκίμιο ‘Λυκείου Βεργίνας Λάρνακα’ στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2019-2020 [Θέματα] [Λύσεις Μέρους Α] [Λύσεις Μέρους Β]

>Δειγματικό Δοκίμιο #1 στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2018-2019 [Θέματα+Λύσεις]

>Δειγματικό Δοκίμιο #2 στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2018-2019 [Θέματα+Λύσεις-Μέρος Α]

>Δειγματικό Δοκίμιο ‘Παγκυπρίου Γυμνασίου (Λευκωσίας)’ στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2018-2019 [Θέματα] [Λύσεις]

>Δειγματικό Δοκίμιο Οδηγού Σπουδών – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2017-2018 [Θέματα+Λύσεις]

>Δείγμα εξεταστικού Δοκιμίου στο Αόριστο Ολοκλήρωμα (του ΥΠΠΑΝ)

Τελικές Εξετάσεις

>Εισαγωγικές Εξετάσεις [Μαθηματικά Κατεύθυνσης] 2019-2020 12 Ιουνίου 2020 [Α Μέρος] [Β Μέρος]

>Εισαγωγικές Εξετάσεις [Μαθηματικά Κατεύθυνσης] 2018-2019 31 Μαϊου 2019 [Θέματα+Λύσεις]

>Εισαγωγικές Εξετάσεις [Μαθηματικά Κατεύθυνσης] Β Σειρά 2017-2018 [Θέματα+Λύσεις]

>Εισαγωγικές Εξετάσεις [Μαθηματικά Κατεύθυνσης] Α Σειρά 2017-2018 [Μέρος Β / Άσκηση 1]

>Διάφορες Ασκήσεις από Εισαγωγικές Εξετάσεις [Μαθηματικά Κατεύθυνσης]

%d bloggers like this: