Παγκύπριες Εξετάσεις

[εξετάσεις εισαγωγής στα κρατικά Ανώτατα Ιδρύματα της Κύπρου και Ελλάδας (ΑΑΕΙ/ΑΤΕΙ)]

Καθώς πλησιάζει η βδομάδα πριν την έναρξή τους, οι Παγκύπριες εξετάσεις μονοπωλούν το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον και δημόσια σχολεία αλλά και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα διεκδικούν το Άγιο Δισκοπότηρο της επιτυχίας των μαθητών τους στις εξετάσεις αυτές.

Θα βρεί πλέον κανείς απόφοιτους Κυπριακών σχολείων σε πάρα πολλά πανεπιστήμια του κόσμου, ακόμα και στα καλύτερα.
Για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τα παιδιά αυτά έτσι ώστε να προχωρήσουν με εφόδια τις σπουδές τους, θα αναρτώνται εδω άρθρα, ασκήσεις και Θεωρία.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ Λυκείου Βεργίνας (Λάρνακα) για τις εξετάσεις Β τετραμήνου (κατεύθυνση)
—Ένα tip για τις Παγκύπριες 2022

Τυπολόγια
-Αθροίσματα και σειρές

Λύσεις των ασκήσεων επανάληψης Γ Λυκείου κατεύθυνσης (Υπουργείου Παιδείας)
• Διαφορικός Λογισμός [Μέρος Ι-1-11] [Μέρος ΙΙ]
• Σειρές

Λύσεις των εξετάσεων τετραμήνων
• Εξέταση Α τετραμήνου Γ Λυκείου κατ. 2021-2022 (26/01/2022) | Λύσεις
• Δειγματικό δοκίμιο 2021-2022 (Γ Λυκείου κατ.) | Μέρος Α | Μέρος Β

Ενημέρωση
• Πλαίσιο μάθησης Μαθηματικά – Εξεταζόμενο Μάθημα (Α τετράμηνο)
Αναθεωρημένη ύλη Παγκύπριων εξετάσεων 2021
Αλλαγή Δομής Γραπτής Αξιολόγησης τετραμήνων στα Μαθηματικά (28/11/2021)

Υλικό
• Ορισμένο ολοκλήρωμα & συμμετρία συναρτήσεων: Ασκήσεις 21/02/2022
• Επανάληψη | Μέρος Ι-Διαφορικός Λογισμός (25/01/2022) | Μέρος ΙΙ Αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις (05/01/2022)
•• Για υλικό των προηγούμενων τάξεων, μεταβείτε εδώ

Θέματα Εξετάσεων

Δειγματικά Δοκίμια

>Δειγματικό Δοκίμιο ‘Λυκείου Βεργίνας Λάρνακα’ στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2019-2020 [Θέματα] [Λύσεις Μέρους Α] [Λύσεις Μέρους Β]

>Δειγματικό Δοκίμιο #1 στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2018-2019 [Θέματα+Λύσεις]

>Δειγματικό Δοκίμιο #2 στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2018-2019 [Θέματα+Λύσεις-Μέρος Α]

>Δειγματικό Δοκίμιο ‘Παγκυπρίου Γυμνασίου (Λευκωσίας)’ στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2018-2019 [Θέματα] [Λύσεις]

>Δειγματικό Δοκίμιο Οδηγού Σπουδών – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2017-2018 [Θέματα+Λύσεις]

>Δείγμα εξεταστικού Δοκιμίου στο Αόριστο Ολοκλήρωμα (του ΥΠΠΑΝ)

Τελικές Εξετάσεις

>Εισαγωγικές εξετάσεις
[Μαθηματικά κατεύθυνσης]
2020-2021 (Β’ σειρά)
[Λύσεις]

>Εισαγωγικές Εξετάσεις [Μαθηματικά κατεύθυνσης] 2019-2020 12 Ιουνίου 2020 [Α Μέρος] [Β Μέρος]

>Εισαγωγικές εξετάσεις
[Μαθηματικά κατεύθυνσης]
2019-2020 (Β’ σειρά)
[Λύσεις]

>Εισαγωγικές Εξετάσεις [Μαθηματικά κατεύθυνσης] 2018-2019 31 Μαϊου 2019 [Θέματα+Λύσεις]

>Εισαγωγικές Εξετάσεις [Μαθηματικά Κατεύθυνσης] Β Σειρά 2017-2018 [Λύσεις]

>Εισαγωγικές Εξετάσεις [Μαθηματικά Κατεύθυνσης] Α Σειρά 2017-2018 [Μέρος Β / Άσκηση 1]

>Διάφορες Ασκήσεις από Εισαγωγικές Εξετάσεις [Μαθηματικά Κατεύθυνσης]

%d bloggers like this: