Μέση Εκπαίδευση/Διορίσιμοι

Διορίσιμοι εκπαιδευτικοί-Μαθηματικά Μ.Ε.

Κυκλοφόρησε. Πίνακας περιεχομένων. Παραγγελία μέσω e-mail.
Παροράματα


Θεματολογία εξετάσεων
Σημειώσεις/Ασκήσεις
‣‣ Στοιχεία Θεωρίας αριθμών (πολύ στοιχειώδη)
‣‣ Δύο ασκήσεις Θεωρίας αριθμών
‣‣ Αντιπαραδείγματα #1
‣‣ Συνεχείς συναρτήσεις
— Ειδικά Θεωρήματα
‣‣ Ευκλείδεια Γεωμετρία
‣‣ Πιθανότητες:
— Θεώρημα ολικής πιθανότητας

Θέματα προηγούμενων εξετάσεων
⦿ Θέματα 2021 + Προτεινόμενες λύσεις⦿
Θέμα 1 (α) | Θέμα 3 | Θέμα 4 (4.2-2ος τρόπος) | Θέμα 5 (α) | Θέμα 9 | Θέμα 10 (α)

⦿ Θέματα 2019 + Προτεινόμενες λύσεις⦿
Θέμα 3 | Θέμα 4 (ταυτότητα του Euler) | Θέμα 5 | Θέμα 6 | Θέμα 7 | Θέμα 10

⦿ Θέματα 2017 + Προτεινόμενες λύσεις⦿
Θέμα 3 | Θέμα 4 | Θέμα 6 | Θέμα 7 | Θέμα 8 (Θεώρημα του Viviani) & το αντίστροφο [1] [2] | Θέμα 10

⦿ Δειγματικό δοκίμιο 2017 – Προτεινόμενες λύσεις⦿
Άσκηση 1 | Άσκηση 6

Σύντομη Περιγραφή του τι αναμένεται από τους Υποψηφίους στις Εξετάσεις για Εγγραφή και Κατάταξη στον Πίνακα Διορισίμων (επίσημος σύνδεσμος).

Θα βρείτε εδώ παλαιότερα θέματα Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας, δοκιμίων Δεξιοτήτων και Μαθηματικών Μέσης Εκπαίδευσης.

Γνώση Ελληνικής Γλώσσας
Έκθεση 1 (για το γραπτό του 2019)
Περίληψη (για το δοκίμιο του 2019)
‣ Λεξιλογικές ασκήσεις [1]
Αποθετικά ρήματα

Δεξιότητες
Διάφοροι ορισμοί

Πληροφορίες και πίνακας προδιαγραφών για την Εξέταση Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας (επίσημος σύνδεσμος).

Πληροφορίες και πίνακας προδιαγραφών για την Εξέταση Δεξιοτήτων (επίσημος σύνδεσμος).

%d bloggers like this: