Ανώτατα μαθηματικά

Εδώ θα βρείτε σημειώσεις και λυμένες ασκήσεις Ανάλυσης, Άλγεβρας και Γεωμετρίας.

Στοιχειώδη Μαθηματικά
> Σύνολα [ 1 ]
> Σειρές πραγματικών αριθμών [ Ασκήσεις 1]
> Δυναμοσειρές [ Ασκήσεις ]
> Γραμμικά συστήματα [ Άσκηση 1 ] [ Παραδείγματα+Ασκήσεις ]
> Διαγωνοποίηση πινάκων [ Άσκηση 1 ]
> Όριο συνάρτησης [ 1 ]

Γενικευμένα Ολοκληρώματα (Improper Integrals) [ 1 ]

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
> Λύσεις των ασκήσεων των διαλέξεων του Π.Κ.
Κεφάλαιο Ι-Εισαγωγή
Κεφάλαιο ΙΙ-Διαφορικές Εξισώσεις Πρώτης Τάξης
Κεφάλαιο ΙΙΙ-Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις δεύτερης τάξης
Κεφάλαιο IV-Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις ανώτερης τάξης
Κεφάλαιο V-Συστήματα Διαφορικών Εξισώσεων
Μετασχηματισμός Laplace βασικών συναρτήσεων

Διαφορική Γεωμετρία
Η ισοπεριμετρική ανισότητα

Διανυσματική Ανάλυση
> Επικαμπύλιο Ολοκλήρωμα και το Θεώρημα του Stokes [Download]
> Παράδειγμα εύρεσης γραφήματος σε πολικές συντεταγμένες [Download]
> Ο κανόνας της Αλυσίδας [ Ασκήσεις ]

Πραγματική Ανάλυση
> Ασκήσεις Πραγματικής Ανάλυσης [εκφωνήσεις]

Μιγαδική Ανάλυση
Οι ασκήσεις από το Fundamentals of Complex Analysis: with Applications to Engineering and Science (Pearson Modern Classics for Advanced Mathematics Series) 3rd Edition
Exercises 4.5Cauchy’s Integral Formulas and Its Consequences

Συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής
>Μονοτονία και συνέχεια
>Προσέγγιση συναρτήσεων κατά Taylor
> Παράδειγμα παραγωγίσιμης συνάρτησης, όχι (πραγματικά) αναλυτικής
> Σφαιρικές συντεταγμένες

Γραμμική Άλγεβρα
> Ασκήσεις Γραμμικής Άλγεβρας
> Γενικά περι πινάκων
> Ο κανόνας του Cramer


Ιωακείμ Ιωάννης


%d bloggers like this: