Ευκλείδεια Γεωμετρία

Θεώρημα του Πτολεμαίου

Γεωμετρία του τριγώνου

[Πρόβλημα 1]
‘Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου για τα οποία ισχύει ότι η απόστασή τους από την μια κορυφή ενός τριγώνου ισούται με το άθροισμα των αποστάσεών τους από τις δύο άλλες κορυφές του τριγώνου αυτού.’

%d bloggers like this: